New book from FÁS

September 20, 2012 in News
spiorad 01

spiorad 01

The Jesuit publishing house as Gaeilge – FÁS – has published a new book on Celtic spirituality which draws on the lives of saints Bríd, Bróna agus Columbán. Written by Mercy Sister Eibhlin Ní Chionnaith, seoladh an leabhar”An Spioradáltach Cheilteach” san Iúir Dé Luan an 3ú Meán Fómhair in ionad Ealaiona Uí Chuileannáin, The Seán Hollywood Arts Centre, Newry, Co Down. Sheol Seán Mac Labhraí, léachtóir le Gaeilge é sa Choláiste Traenála do mhúinteoirí i mBéal Feirste, an leabhar.

Labhair an tSr Eibhlin í féin ar an dtionchar ar bhí ag an spioradáltacht cheilteach uirthi féin, ar ar fhoghlaim sí ó spioradáltacht  na bpaidreacha dúchasacha is ó fhilíocht na Gaeilge thar na haoiseanna, agus ó na naoimh. Luaigh sí go sonrach Bríd, Bróna agus Columbán, na trí naoimh ar thug sí cur síos sa leabhair ar a saol, ar a saothar agus ar na traidisiúin a bhain leo.

Is siúir de chuid ord na Trócaire í an tSr Eibhlín, Phd aici i Litríocht na Gaeilge agus MA sa Chartlanaíocht. Chaith sí a saol ag múineadh Gaeilge i scoil siúracha na Trócaire in Iúir cinn Trá.

Tá dhá leabhar scríofa aice cheana, Beathaisnéis Phádraic Úi Chonaire agus Iriseoireacht Uí Chonaire. Ba é Pádraic Ó Conaire duine den mórúdair na Gaeilge, gearr scéalaí de chuid tús na fichiú aoise, ar chaighdeán Maupassant nó Checkov, urscéalaí agus iriseoir. Bhunaigh Diarmad de Faoite, aisteoir, a sheo aonair ar SheanPhádarig ar an leabhar beathaisnéise a scríobh an tSr Eibhlín.

Bhí tuairm 50 duine i láthair don seoladh, bhí ceol ar an gcláirseach agus gloine fíona tae agus caifé ar fáil dóibh siúd a tháinig. Tá Foilseacháin Abhair Spioradálta, an Timire agus Tearmann Naofa thar a bheith buíoch do Chomhairle Iúir agus Mórna agus go háirithe do Ursula Mhic an tSaoir is foireann oifigí na Gaeilge as poiblíocht a thabhairt don oíche is gach cabhair a thabhairt leis an oíche seo a eagrú.

Tarraing sé ar shaothar Chathail Uí Shearcaigh, ar shaothar Sheosaimh Mac Grianna agus ar shaothar údair eile Gaeilge agus é ag tarraingt snáthanna smaointeoireachta an leabhair le chéile, laeabhair pearsanta agus leabhair a tharraingíonn ar fhoinsí doimhne léinn an tSr Eibhlín.

Bhí leabhair uile Fhoilseacháin Ábhair Spioradálta ar taispeáint chomh maith le cóipeanna den Timire agus eolas ar Thearmann Naofa agus Sacred Space (leagan Béarla Thearmann Naofa!).

Beidh leabhair uile FÁS ar díol agus deis ag daoine clárú le FÁS agus leis an Timire.